Loading...
Massa Jenis dan Sifat Zat

Massa Jenis

Massa jenis ($\rho$) adalah besarnya massa zat tiap satuan volume (satuan massa/volume). Massa jenis merupakan tingkat kerapatan materi suatu zat. Massa jenis tidak tergantung pada jumlah atau banyak benda. Apabila jenisnya sama maka nilai massa jenis benda juga sama.
Rumus massa jenis: $$\rho=\frac{M}{V}$$ keterangan:
$\rho$: Massa jenis zat (kg/m$^3$).
$M$: Massa zat (kg).
$V$: Volume zat (m$^3$).

Tips cerdas:
1 g/cm$^3=$ 1 x 1000 kg/m$^3$.
1 kg/m$\displaystyle ^3=\frac{1}{1000}$ g/cm$^3$.

Sifat-Sifat Zat

Kemudian diberikan sifat-sifat zat sebagai berikut:
1. Sifat-sifat zat padat
 • Bentuk dan volumenya tetap, tidak bergantung pada tempatnya.
 • Susunan partikelnya teratur.
 • Jarak antarpartikel berdekatan.
 • Gaya tarik antarpartikel sangat kuat.
 • Gerak partikel tidak bebas.

2. Sifat-sifat zat cair
 • Apabila ruangan lebih besar dari volume zat cair, maka akan terbentuk permukaan bebas horisontal yang berhubungan dengan atmosfer.
 • Mempunyai rapat massa dan berat jenis.
 • Dapat dianggap tidak termampatkan (incompressible).
 • Mempunyai viskositas (kekentalan).
 • Mempunyai kohesi, adhesi dan tegangan permukaan.

3. Sifat Partikel Gas
 • Bentuk dan volumenya berubah sesuai tempatnya.
 • Susunan partikelnya sangat tidak teratur.
 • Jarak antar partikel sangat berjauhan.
 • Gaya tarik antarpartikel sangat lemah.
 • Gerak partikel sangat bebas.